Звітність до НКЦПФР

Відповідно до чинного законодавства України, ПрАТ "Реноме Рент" публікує на своєму сайті річні звіти за результатами своєї діяльності.
 
Річний звіт ПрАТ "СК "Реноме" до НКЦПФР за 2011 рік.

Форма 1 - Баланс на 31 грудня 2011 року
Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
Форма 4-Звіт про власний капітал за 2011 рік
Форма 5-Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПрАТ "СК "Реноме" за 2011 рік


Річний звіт ПрАТ "СК "Реноме" до НКЦПФР за 2012 рік.
Форма 1 - Баланс на 31 грудня 2012 року
Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма 4-Звіт про власний капітал за 2012 рік
Примітки до фінансової звітності за 2012 рік
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПрАТ "СК Реноме" за 2012 рік

Звіт незалежного аудитора за 2012 рік (Нацкомфінпослуг)


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "Реноме" за 2013 рік
Баланс на 31 грудня 2013 року
Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "Реноме" за 2014 рік

Баланс на 31 грудня 2014 року
Звіт про фінансові результати за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "Реноме" за 2015 рік
Баланс на 31 грудня 2015 року
Звіт про фінансові результати за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "РЕНОМЕ" за 2016 рік
Баланс на 31 грудня 2016 року
Звіт про фінансові результати за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік
Аудиторський висновок за 2016 рік
        
Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2017 рік. Частина 1
Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2017 рік. Частина 2
Баланс на 31 грудня 2017 року
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік


Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2018 рік. Частина 1
Файл електроного підпису 1-ї частини річної інформації за 2018 рік
Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2018 рік. Частина 2
Файл електроного підпису 2-ї частини річної інформації за 2018 рік

Баланс на 31 грудня 2018 року
Звіт про фінансові результати за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік
Аудиторський висновок за 2018 рік
Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком за 2018 рік


Спростування 22.04.2019 р.
01 квітня 2019 року о 08 годині 56 хвилині ПрАТ «Реноме Рент» шляхом розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР розмістило регулярну річну інформацію за 2018 рік.
ПрАТ «Реноме Рент» повідомляє, що після внесення у квітні 2019 року змін до Наказу НКЦПФР «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» № 219 від 05.11.2015 р. стосовно електронного формату річного звіту (Наказом НКЦПФР № 78 від 12.04.2019 р., набув чинності 17.04.2019 р.), що відбулось вже після розкриття ПрАТ «Реноме Рент» регулярної річної інформації за 2018 рік, та виходом з врахуванням вказаних змін нової версії програмного забезпечення «АФР - Мультизвіт» (версія 3.70), яке було отримано та опрацьовано працівниками ПрАТ «Реноме Рент», ПрАТ «Реноме Рент» було прийняте рішення сформувати регулярну річну інформацію за 2018 рік з використанням нової версії програмного забезпечення, яке враховує всі останні законодавчі зміни. Отже, ПрАТ «Реноме Рент» спростовує вищезазначену регулярну річну інформацію за 2018 рік.
Виправлена регулярна річна інформація за 2018 рік розміщена одночасно з цим спростуванням шляхом оприлюднення відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 
Голова Правління В.В. Кривошапка
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кривошапка В.В.

Спростована Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2018 рік


Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2019 рік. Частина 1
Файл електроного підпису 1-ї частини річної інформації за 2019 рік
Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2019 рік. Частина 2
Файл електроного підпису 2-ї частини річної інформації за 2019 рікСтруктура  власності ПрАТ "Реноме Рент" станом на 02.11.2020 р.  Дата оприлюднення 02.11.2020 р.
Кваліфікований електронний підпис та Кваліфікована електронна печатка


Схематичне зображення структури власності  ПрАТ "Реноме Рент"  станом на 02.11.2020 р.  Дата оприлюднення 02.11.2020 р.
Кваліфікований електроний підпис та Кваліфікована електронна печаткаСтруктура власності ПрАТ "Реноме Рент" станом на 30.12.2020р.
Кваліфікований електронний підпис та Кваліфікована електронна печатка. Дата оприлюднення 31.12.2020р
.


Схематичне зображення структури власності ПрАТ "Реноме Рент" станом на 30.12.2020р.
Кваліфікований електронний підпис та Кваліфікована електронна печатка. Дата оприлюднення 31.12.2020р
.


Додаток 39. Структура власності ПрАТ "Реноме Рент" станом на 09.08.2021р. Кваліфікований електронний підпис та Кваліфікована електронна печатка. Дата оприлюднення 09.08.2021р.


Схематичне зображення структури власності ПрАТ "Реноме Рент" станом на 09.08.2021р.  Кваліфікований цифровий підпис та Кваліфікована цифрова печатка. Дата оприлюднення 09.08.2021р.
                         


                

Новини